Wrinkles in a CSR story: mismatched agendas in fast fashion service brands' CSR reputation

Karl-Jacob Mickelsson, Joep van Haren, Jos Lemmink

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wrinkles in a CSR story: mismatched agendas in fast fashion service brands' CSR reputation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences