Workplace interventions that support older employees’ health and work ability - a scoping review

Tina Söderbacka, Linda Nyholm, Lisbeth Fagerström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Workplace interventions that support older employees’ health and work ability - a scoping review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Psychology

Nursing and Health Professions