Word definition skills in elementary school children - The contribution of bilingualism, cognitive factors, and social factors

Ida Rosqvist, Ketty Andersson, Olof Sandgren, Viveka Lyberg-Åhlander, Kristina Hansson, Birgitta Sahlén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Word definition skills in elementary school children - The contribution of bilingualism, cognitive factors, and social factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology