Wood resin in bigtooth and quaking aspen wood and knots

Suvi Pietarinen*, Jarl Hemming, Stefan Willför, Frank Vikström, Bjarne Holmbom

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Wood resin in bigtooth and quaking aspen wood and knots”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap