Wittgenstein’s Forms of Life: A Tool of Perspicuous Representation

Översatt titel: Wittgensteins livsformer: Ett verktyg för översiktlig framställning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wittgensteins livsformer: Ett verktyg för översiktlig framställning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Computer Science

Psychology

Mathematics