Wittgenstein’s Forms of Life: A Tool of Perspicuous Representation

Översatt titel: Wittgensteins livsformer: Ett verktyg för översiktlig framställning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Artikeln fokuserar på två texter av Wittgenstein, där "livsformer" utgör kärnpunkten i ett utdraget argument: "Ursache und Wirkung" samt diskussionen av färgbegrepp i "Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie". Författaren menar att livsformer framför allt är Wittgensteins svar på frågan vad det innebär att analysera ett begrepp. Anmärkningen att livsformer är "det givna" och bör "accepteras" är en naturlig följd av Wittgensteins antireduktionism och hans uppfattning av filosofins metod som deskriptiv. Wittgenstein vill dock inte framhålla livsformerna som det slutliga fundamentet för våra uttalanden om kausalitet eller färg. Han flyttar filosofins fokus till vad frågeställandet som sådant innebär som aktivitet. Våra undersökningar och beskrivningar innebär idéer om hur man letar och vad man skulle acceptera som verifikation. Livsformer är givna, inte därför att man inte skulle kunna analysera dem vidare, utan därför att undersökningen måste utgå från att de står fast. Artikeln jämför Wittgenstein och G.H. von Wrights "interventionistiska" analys av begreppet kausalitet. Å andra sidan görs en jämförelse mellan Wittgensteins originaltext och de två för tillfället dominerande tolkningarna av Wittgensteins livsformer: "språkgemenskapstolkningen" och den "naturalistiska" tolkningen.
Översatt titelWittgensteins livsformer: Ett verktyg för översiktlig framställning
OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)107-131
Antal sidor25
TidskriftNordic Wittgenstein Review
Volym9
DOI
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • Wittgenstein, livsform, von Wright, kausalitet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wittgensteins livsformer: Ett verktyg för översiktlig framställning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här