Why do innovations fail? Lessons learned from a digital democratic innovation

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    3 Nedladdningar (Pure)

    Sökresultat