Water-Soluble Components of Pinus pinaster Wood

Enma Conde, Wenwen Fang, Jarl Hemming, Stefan Willför, Andrés Moure, Herminia Domínguez, Juan Carlos Parajó*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  16 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Water-Soluble Components of Pinus pinaster Wood”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Kemiska föreningar

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Mark- och miljövetenskap