Was folklore studies Finlandized? Changing scholarly trends in Finnish folklore studies in the Cold War

Eija Stark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Was folklore studies Finlandized? Changing scholarly trends in Finnish folklore studies in the Cold War”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences