Warming and temperature variability determine the performance of two invertebrate predators

Sonia C. Morón Lugo, Moritz Baumeister, Ola Mohamed Nour, Fabian Wolf, Meike Stumpp, Christian Pansch*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Warming and temperature variability determine the performance of two invertebrate predators”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap