VR Home Safety (copyright, upphovsrätt)

Melanie Rydgren (Uppfinnare), Linda Nyholm (Uppfinnare), Anne Hietanen (Uppfinnare), Dennis Bengs (Uppfinnare), Annika Wentjärvi (Uppfinnare)

Forskningsoutput: IPR rättigheterUpphovsrätt ägd av ÅA

Sammanfattning

Copyright (upphovsrätt) på mjukvara (applikation)

Nyckelord

  • mjuvara
  • applikation

Citera det här