Voting Women, Protesting Men: A Multilevel Analysis of Corruption, Gender, and Political Participation

Fredrik Malmberg*, Henrik Serup Christensen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Voting Women, Protesting Men: A Multilevel Analysis of Corruption, Gender, and Political Participation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap