Voice symptoms in teachers during distance teaching: a survey during the COVID-19 pandemic in Finland

Markku Patjas*, Hanna Vertanen-Greis, Petra Pietarinen, Ahmed Geneid

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Voice symptoms in teachers during distance teaching: a survey during the COVID-19 pandemic in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Computer Science

Nursing and Health Professions