Virtualisering i gymnasiet

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Sammanfattning

Begreppet virtuell för oftast tankarna till en digital miljö. Virtuell bärdock på en lång historia. Det kan förstås som ett ideal, något att strävaefter, men inte nödvändigtvis något som är nåbart (Shields, 2003).Virtualisering kan också förstås som en ideell aspekt av verkligheten.En ständig utveckling i positiv bemärkelse som aldrig tar slut(Deleuze, 1988). Det blir tydligt när virtuella världar beaktas. De kanavbilda en fysisk värld, men de kan baseras på fantasifoster. De lyderinte fysikens lagar. De kan formas av användarnas intressen ochutvecklas i vilken riktning som helst. Enligt Lévy (1998) är virtuellfrågan medan det faktiska är svaret. Den digitala tekniken blir aldrighelt färdig. Det finns en osäkerhet inbyggd i detta som kan varafrustrerande för en lärare. Uppdateringar sker med jämna mellanrum.Programvaror eller material försvinner av olika orsaker.Virtualisering kan alltså förstås som en föränderlig aspekt avdigitaliseringen.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Titel på gästpublikationDigitala dimensioner - DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
RedaktörerElisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
FörlagÅbo Akademi University
Sidor53–60
ISBN (elektroniskt)978-952-12-3574-0
ISBN (tryckt)978-952-12-3573-3
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypB2 Del av bok eller annan forskningsbok

Citera det här