Vierastyöläsiä vai hyvinvointiyhteiskunnan jäseniä? Tilapäisesti työn perässä Suomeen muuttavien sosiaaliturva ja kansantaloudellinen merkitys.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Sammanfattning

Tilapäinen työperäinen rajat ylittävä muuttoliike saa erilaisia muotoja eri aikakausina ja eri ammattiryhmissä. Työvoiman liikkuvuudella on EMU-aikana suhdannepoliittista merkitystä, kun puskurityövoima tasaa suhdannevaihteluista johtuvaa työvoiman tarvetta. Ulkomailta Suomeen tulleiden tilapäistyöntekijöiden sosiaaliturvaan ja asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa se, tulevatko he EU-alueelta vai sen ulkopuolelta.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)
TidskriftLiikkeessä yli rajojen bogi
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypE1 Populärvetenskaplig artikel, dagstidnings-/nyhetsartikel

Nyckelord

  • social security
  • temporary labour migration
  • labour migration
  • Finland's social security

Citera det här