Vierastyöläsiä vai hyvinvointiyhteiskunnan jäseniä? Tilapäisesti työn perässä Suomeen muuttavien sosiaaliturva ja kansantaloudellinen merkitys.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

  Sammanfattning

  Tilapäinen työperäinen rajat ylittävä muuttoliike saa erilaisia muotoja eri aikakausina ja eri ammattiryhmissä. Työvoiman liikkuvuudella on EMU-aikana suhdannepoliittista merkitystä, kun puskurityövoima tasaa suhdannevaihteluista johtuvaa työvoiman tarvetta. Ulkomailta Suomeen tulleiden tilapäistyöntekijöiden sosiaaliturvaan ja asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa se, tulevatko he EU-alueelta vai sen ulkopuolelta.

  OriginalspråkOdefinierat/okänt
  Sidor (från-till)
  TidskriftLiikkeessä yli rajojen bogi
  StatusPublicerad - 2018
  MoE-publikationstypE1 Populärvetenskaplig artikel, dagstidnings-/nyhetsartikel

  Nyckelord

  • social security
  • temporary labour migration
  • labour migration
  • Finland's social security

  Citera det här