Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations: Students' Multimodal Designing in Response to Literature

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingMonografi

44 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations: Students' Multimodal Designing in Response to Literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap