Verwey transition in mixed-valence TbBaFe2O5: Two attempts to order charges

Pavel Karen*, Patrick M. Woodward, Johan Lindén, Tom Vogt, Andrew Studer, Peter Fischer

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

63 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Verwey transition in mixed-valence TbBaFe2O5: Two attempts to order charges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry