Vectorial photoinduced electron transfer in alternating Langmuir-Blodgett films of phytochlorin-[60]fullerene dyad and regioregular poly(3-hexylthiophene)

A. S. Alekseev, N. V. Tkachenko, A. Y. Tauber, P. H. Hynninen, R. Osterbacka, H. Stubb, H. Lemmetyinen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vectorial photoinduced electron transfer in alternating Langmuir-Blodgett films of phytochlorin-[60]fullerene dyad and regioregular poly(3-hexylthiophene)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar