Variation in Fucus vesiculosus associated fauna along a eutrophication gradient

Henna Rinne*, Jean-Francois Blanc, Tiina Salo, Marie Nordström, Niilo Salmela, Sonja Salovius-Lauren

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Variation in Fucus vesiculosus associated fauna along a eutrophication gradient”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Physics