Validation of an Early Numeracy Screener for First Graders

Anita Lopez-Pedersen, Riikka Mononen, Johan Korhonen, Pirjo Aunio, Monica Melby-Lervåg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
54 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Validation of an Early Numeracy Screener for First Graders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology