Validation of [18F]fluorodeoxyglucose and positron emission tomography (PET) for the measurement of intestinal metabolism in pigs, and evidence of intestinal insulin resistance in patients with morbid obesity

H Honka, J Mäkinen, J C Hannukainen, M Tarkia, V Oikonen, M Teräs, V Fagerholm, T Ishizu, A Saraste, C Stark, T Vähäsilta, P Salminen, A Kirjavainen, M Soinio, A Gastaldelli, J Knuuti, P Iozzo, P Nuutila

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Validation of [18F]fluorodeoxyglucose and positron emission tomography (PET) for the measurement of intestinal metabolism in pigs, and evidence of intestinal insulin resistance in patients with morbid obesity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry