Valence State of Iron in the Sr2Fe(Mo,W,Ta)O6.0 Double-Perovskite System: An Fe K-edge and L2,3-edge XANES Study

M. Karppinen*, H. Yamauchi, Y. Yasukawa, J. Lindén, T. S. Chan, R. S. Liu, J. M. Chen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

30 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Valence State of Iron in the Sr<sub>2</sub>Fe(Mo,W,Ta)O<sub>6.0</sub> Double-Perovskite System: An Fe K-edge and L<sub>2,3</sub>-edge XANES Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar