Valence-state mixing and separation in SmBaFe2O5+w

J. Lindén, P. Karen, A. Kjekshus, J. Miettinen, T. Pietari, M. Karppinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

58 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Valence-state mixing and separation in SmBaFe2O5+w”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi