Vad gör lokala samhällen välfungerande?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskaplig

Sammanfattning

De nordiska länderna och Finland karaktäriseras inte av de faktorer som ofta lyfts fram som fördelaktiga för den globala konkurrenskraften, nämligen befolkningstäthet och -storlek. De nordiska ländernas framgångar bör därför sökas i samhällenas inre kvaliteter, faktorerna som gör de lokala samhällena fungerande. Ett välfungerande samhälle är inte fungerande bara i stunden utan att vara fungerande innebär i sig att det finns kapacitet till förändring och till att hantera förändrande förhållanden. Här finns en tydlig uppgift för myndigheten att gynna den lokala kapaciteten att hantera förändringar, den lokala resiliensen med andra ord. Sådana åtgärder kräver närhet och lokalkännedom, och därför är det naturligt att just den lokala myndigheten, kommunen, bör ha den ansvarstagande rollen.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)27-36
Antal sidor10
TidskriftFinsk Tidskrift
Volym2021
Utgåva1
StatusPublicerad - 1 jan 2021
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Lokal resiliens
  • Kommuner
  • spatial justice

Citera det här