Väderprat

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sammanfattning

I denna artikel analyserar jagett frågelistmaterial med fokus på väder som samtalsämne. Syftet är att studerahur de som svarat på frågelistan Vackertväder i dag (SLS Arkiv) anger att de talar om väder och hur de förhållersig till detta väderprat. Analysen visar att väder uppfattas som ett neutraltoch enkelt men samtidigt aningen andefattigt samtalsämne. Det är ett inledandesätt att kommunicera med vår omvärld, att fylla ut tystnad. Detta kan sägasvara en fatisk kommunikation med syfte att etablera kontakt med andra människoroch stärka de sociala relationerna. Detta innebär inte att pratet om väder äroviktigt eller onödigt utan är en del av vår kulturella kompetens, vårt sättatt småprata och umgås med andra människor. Väderpratet skapar en känsla avgemenskap också med flyktiga bekantskaper. Trots att det uppfattas som ettneutralt samtalsämne innebär dagens diskussion om klimatförändring i högstagrad en ideologisk eller politisk ståndpunkt. Det som varit ett tryggt ochtillåtet samtalsämne kan i framtiden bli allt känsligare.

Enligtantropologer responderar vi på väder genom prat. Dessutom kännetecknasupplevelserna av väder av en tidsmässig faktor. Vi jämför nu med då och kan seframtiden som oroväckande. Framförallt förorsakar sommaren och semestern ettväderprat. Ju mer omväxlande eller extremt vädret är desto mer har vi attberätta om det. Men här finns även en rumslig faktor eftersom vi relaterar tillplats när vi talar om väder. Att tala om väder innebär ibland ett viss mått avklagande eller ojande över det väder som är eller det väder som varit. Attkivas över hurdant vädret varit förut innebär ett gräl inom trygga ramar.Väderpratet är således både neutralt, tryggt och engagerat. Det säger något omhur människorna upplever sin omvärld, naturen och sin vardag. Att kommenteraväder innebär ett element av upprepning. Vi kommenterar vädret ofta dagligensom en del av vårt vardagliga beteende, ett slags vana eller rutin. Väderprateten del av vårt sätt att kommunicera och nå ut till andra människor.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)
TidskriftLaboratorium för Folk & Kultur
Nummer1
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Folklore
  • narratives
  • weather
  • Questionnaire
  • Folkloristics
  • Weather conditions

Citera det här