UV-induced reaction kinetics of dilinoleoylphosphatidylethanolamine monolayers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”UV-induced reaction kinetics of dilinoleoylphosphatidylethanolamine monolayers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry