Utveckling av flerformsundervisning i slöjd inom småbarnspedagogik

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

Sammanfattning

Under vintern och våren 2021 har sju universitet i Finland samarbetat kring utveckling av en flerformsutbildning av lärare inom småbarnspedagogik som ett led i att minska på arbetskraftsbristen inom småbarnspedagogiken. Utbildningen är planerad att starta läsåret 2021-22, olika arbetsgrupper har planerat och förverkligat utvecklingsarbetet. Inom slöjdvetenskap vid Åbo Akademi har vi deltagit i arbetet kring kursen Mångmateriell slöjd. Denna presentation fokuserar på hur uppbyggandet kring en slöjdkurs kan göras för att tillgodose studerandes möjlighet att uppnå kursmålen dels som närvaro, dels som distansstudier. Utvecklingsarbetet har dels handlat om hur slöjden fungerar i flerformsundervisning, dels att sammanställa och producera en gemensam materialbank för de olika universiteten att använda i sin utbildning. Under utvecklingsarbete har det framkommit att slöjdens mångdimensionella natur är en utmaning inom flerformsutbildning. En annan utmaning har varit att materialet som sammanställs och skapas i arbetsgruppen skall fungera inom flera olika universitet samt på finska och svenska.

Åbo Akademis bidrag till materialbanken är filmade föreläsningar i tre olika autentiska miljöer kring naturslöjd. Föreläsningar är uppbyggda i skogs, strand och parkmiljöer, där innehållet fokuserar på upplevelse, lek, fantasi, material och teknik. Föreläsningarna skall fungera som grund till diskussioner och reflektioner kring de olika aspekterna som finns slöjden som ett mångmateriellt verktyg i olika utemiljöer.
OriginalspråkSvenska
Sidor33-34
Antal sidor1
StatusPublicerad - 5 apr. 2022
MoE-publikationstypO2 Other
EvenemangNordFo-konferens: Make it Together - University College Copenhagen , Köpenhamn, Danmark
Varaktighet: 5 apr. 20228 apr. 2022
http://nordfo.blogspot.com/p/22-24-sept-2021-nordfo-konf-make-it.html

Konferens

KonferensNordFo-konferens
Land/TerritoriumDanmark
OrtKöpenhamn
Period05/04/2208/04/22
Internetadress

Citera det här