Utveckling av en spektrometrilaboration för användning i undervisningen

  Forskningsoutput: Typer av avhandlingarExamensarbete

  Sammanfattning

  I den här uppsatsen man efter en fluorescensspektrometrilaboration att ersätta den nuvarande fluorescenslaborationen med i kursen Spektrometirns grunder. Först redovisas fluorescens som fenomen och därefter sökkriterierna för den nya laborationen. Ett antal potentiella laborationer som hittats presenteras, varefter en valts för testkörning i övningslaboratoriet. Resultaten från testkörningen redovisas och man kan sluta sig till att den valda laborationen lämpar sig bra för kurssammanhang.
  OriginalspråkOdefinierat/okänt
  Förlag
  StatusPublicerad - 2014
  MoE-publikationstypG1 Polyteknisk avhandling, fil. kand.-avhandling

  Citera det här