Utilization of cascade chemo-bio catalysis for the synthesis of R-1-phenylethyl acetate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Utilization of cascade chemo-bio catalysis for the synthesis of R-1-phenylethyl acetate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi