Utbytesstuderandes val av slöjdkurser

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

Sammanfattning

Forskning visar att det finns olika motiv till att studerande väljer att åka på utbyte, samt olika förväntningar inför utbytet. Motiven kan till exempel vara möjligheterna att utveckla sig själv och växa som person, att förbättra sina språkkunskaper och karriärutveckling. På samma sätt som det finns olika motiv och förväntningar inför för att åka på utbyte har studerande olika motiv till sina val av kurser vid det mottagande universitet.
Det övergripande syftet för den aktuella studien är att undersöka vilka motiv utbytesstuderande har för att välja en slöjdkurs under sin utbytestid. Studerande har en begränsad möjlighet att välja kurser. Hur resonerar de vid valet av kurser, varför väljer de slöjd? Vidare är syfte att undersöka vilka förväntningar studerande har inför slöjdkursen de valt.
Hösten 2019 gjordes en pilotenkät i samband med uppstarten av en slöjdkurs. Utbytesstuderande ombads besvara bland annat varför de valt kursen, vilken typ av slöjdbakgrund de har och vilka förväntningar på kursen de har. Genom innehållsanalys av enkätsvaren skapas kategorier över olika motiv och förväntningar som identifieras. Svaren visar bland annat på att de dels har valt kursen för att de är intresserade av ämnet, dels för att de ser kunskaperna som viktiga som kommande lärare.
OriginalspråkSvenska
Sidor5-6
Antal sidor1
StatusPublicerad - 5 apr. 2022
MoE-publikationstypO2 Other
EvenemangNordFo-konferens: Make it Together - University College Copenhagen , Köpenhamn, Danmark
Varaktighet: 5 apr. 20228 apr. 2022
http://nordfo.blogspot.com/p/22-24-sept-2021-nordfo-konf-make-it.html

Konferens

KonferensNordFo-konferens
Land/TerritoriumDanmark
OrtKöpenhamn
Period05/04/2208/04/22
Internetadress

Citera det här