Use of ionic liquids in protein and DNA chemistry

Shashi Kant Shukla, Jyri-Pekka Mikkola

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Use of ionic liquids in protein and DNA chemistry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar