Upprepningar och glada utrop: – pedagogers och barns agenda under tre bokstunder i språkbad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Denna artikel undersöker pedagogers och barns agenda under tre bokstunder med högläsning av bilderböcker i en språkbadsförskolegrupp. Samtliga barn har en finskspråkig bakgrund och lär sig svenska i förskolan. Analyser av de videofilmade bokstunderna har gjorts med en sociokulturell och diskursanalytisk infallsvinkel. Resultaten visar att pedagogerna fokuserar på barnens språkförståelse och språkutveckling, medan barnen på eget initiativ och genom estetiska förhållningssätt riktar sin uppmärksamhet mot den egna upplevelsen av bokens innehåll. Barnens handlingar visar också att det är centralt för dem att uppfylla vissa förväntningar på hur bokstunder ska gå till. De bidrar därmed till att upprätthålla bokstunden på ett bestämt sätt. Pedagogernas koncentration på språk kan ses som naturlig eftersom språkstödjande handlingar främjar barnens förståelse av boken. Däremot får barnen knapphändigt stöd för sin läslust och få utmaningar när det gäller att utgående från sina egna tankar, föreställningar eller tolkningar förhålla sig till bokens innehåll.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)53-68
Antal sidor16
TidskriftBarn. Forskning om barn og barndom i Norden
Volym2020
Utgåva4
DOI
StatusPublicerad - 22 mar 2021
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • andraspråksutveckling
  • barnlitteratur
  • högläsning
  • språkbad

Citera det här