(Un)dignified migration: Representations of the refugee in Helon Habila’s Travellers

Lena Englund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”(Un)dignified migration: Representations of the refugee in Helon Habila’s Travellers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance