Understanding the formation of phenolic monomers during fractionation of birch wood under supercritical ethanol over iron based catalysts

Ramakrishna Jogi*, Päivi Mäki-Arvela, Pasi Virtanen, Narendra Kumar, Jarl Hemming, Vincenzo Russo, Ajaikumar Samikannu, Torbjörn A. Lestander, Jyri-Pekka Mikkola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding the formation of phenolic monomers during fractionation of birch wood under supercritical ethanol over iron based catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering

Physics

Material Science