Understanding the formation of phenolic monomers during fractionation of birch wood under supercritical ethanol over iron based catalysts

Ramakrishna Jogi*, Päivi Mäki-Arvela, Pasi Virtanen, Narendra Kumar, Jarl Hemming, Vincenzo Russo, Ajaikumar Samikannu, Torbjörn A. Lestander, Jyri-Pekka Mikkola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding the formation of phenolic monomers during fractionation of birch wood under supercritical ethanol over iron based catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap