Ultrasound irradiation as an effective tool in synthesis of the slag-based catalysts for carboxymethylation

Ekaterina Kholkina, Narendra Kumar, Kari Eränen, Markus Peurla, Heikki Palonen, Jarno Salonen, Juha Lehtonen, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultrasound irradiation as an effective tool in synthesis of the slag-based catalysts for carboxymethylation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering

Agricultural and Biological Sciences