Ultrasonic irradiation in enantioselective hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione

Esa Toukoniitty*, Päivi Mäki-Arvela, Ahmad Kalantar Neyestanaki, Ensio Laine, Jyri Pekka Mikkola, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultrasonic irradiation in enantioselective hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap