Ultralight and porous cellulose nanofibers/polyethyleneimine composite aerogels with exceptional performance for selective anionic dye adsorption

Weihua Zhang, Luyao Wang, Ermei Mäkilä, Stefan Willför, Chunlin Xu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultralight and porous cellulose nanofibers/polyethyleneimine composite aerogels with exceptional performance for selective anionic dye adsorption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Material Science