Two-dimensional electronic excitations in self-assembled conjugated polymer nanocrystals

R. Österbacka, C. P. An, X. M. Jiang, Z. V. Vardeny*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

606 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two-dimensional electronic excitations in self-assembled conjugated polymer nanocrystals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi