Tv-program och filmer i strålkastarljuset i publikundersökningar

Susanne Sperring, Susanne Hägglund

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  Sammanfattning

  Med de mycket insiktsfulla orden “Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” sammanfattade Forrest Gumps mor li- vets små och stora begivenheter i filmen Forrest Gump (1994). Devisen håller säkerligen sträck då avsikten är att förutspå vilka vägar du eller jag kom- mer att vandra i framtiden. Men beträffande tv- och filmproduktion behöver den inte göra det. Tvärtom både kan och bör man ta reda på vad chokladasken innehåller för att få veta hurudan framgångspoten- tial och kvalitet filmer, tv-program eller webbplatser har. Tack vare publikundersökningar är det möjligt att kartlägga exempelvis en films möjligheter att nå en bred publik och kvaliteten på berättelsen som ut- spelar sig på duken. Att genom förhandsundersök- ningar förutspå vad chokladasken innehåller och hur den faller personerna som förser sig av den i smaken ligger i såväl producentens som tittarens intresse; för producenten betyder det minimerad ekonomisk risktagning och kunskap om vad publiken vill ha och för publiken innebär det bättre medieprodukter i linje med vad den önskar. 

  OriginalspråkOdefinierat/okänt
  Sidor (från-till)85–93
  TidskriftNordicom Information
  Utgåva1
  StatusPublicerad - 2006
  MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

  Nyckelord

  • Audience research

  Citera det här