Tvååringars spontana utövande av grundläggande motoriska färdigheter i daghem

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Studiens syfte är att beskriva tvååringars spontana utövande av grundläggande motoriska färdigheter i daghem. Studien är gjord i Svenskfinland och undersöker vilka grundläggande motoriska färdigheter tvååringar utövar och hur frekventa de är, samt vilka aspekter som kan urskiljas och hur de varieras. En kvantitativ och kvalitativ ansats har tillämpats. Den empiriska datainsamlingen består av videoobservationer av fem barn och utgör cirka tio timmar transkriberat videomaterial. Resultaten visar att när barnen utövar grundläggande motoriska färdigheter utgör balansfärdigheter 56 procent av tillfällena, rörelsefärdigheter 41 procent och hanteringsfärdigheter endast 3 procent. Vidare visar resultaten att det finns statiska balans-, rörelse- och hanteringsfärdigheter som inte utövas så ofta. Bland annat höjd, underlag och riktning är aspekter som har öppnats upp som en dimension av variation i barnens utövande av grundläggande motoriska färdigheter.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)25-45
Antal sidor21
TidskriftForskning om undervisning och lärande
Volym8
Nummer2
StatusPublicerad - 30 dec. 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Citera det här