Turtagning och interaktionell kompetens då högskolestudenter presenterar i grupp

Sofie Henricson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

-

I artikeln presenteras en kvalitativ studie av hur studenter som håller ett gemensamt föredrag kommunicerar med varandra i samband med att turen går över från en talare till en annan. Materialet består av åtta videoinspelade föredrag, som hålls på autentiska kursträffar på två svenskspråkiga högskolekurser. En multimodal samtalsanalys av presentationerna visar hur studentgruppen med bl.a. blickar, gester och artefakter signalerar att det är aktuellt att byta tur och förhandlar sig fram till den exakta turbytesplatsen. Analysen åskådliggör att turtagningen kan ske samordnat och i tydlig samsyn inom gruppen, eller mindre samordnat, där planen för hur föredraget framlöper och i vilken tur deltagarna bidrar förhandlas inför publik. De olika turtagningsmönstren avspeglar interaktionell kompetens och hur studenterna situerat lär sig att omförhandla och anpassa sina turtagningsmönster till den högskolegemenskap de växer in i och den sociala praktik de för tillfället deltar i.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)
TidskriftYliopistopedagogiikka
Volym2019
Utgåva3
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Citera det här