Tuning the electrical switching of polymer/fullerene nanocomposite thin film devices by control of morphology

Ari Laiho*, Himadri S. Majumdar, Jayanta K. Baral, Fredrik Jansson, Ronald Österbacka, Olli Ikkala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

57 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tuning the electrical switching of polymer/fullerene nanocomposite thin film devices by control of morphology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi