Transport and magnetotransport properties across the two-step Verwey transition in BaGdFe2O5+w

J. Lindén*, P. Karen, J. Nakamura, M. Karppinen, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transport and magnetotransport properties across the two-step Verwey transition in BaGdFe2O5+w”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Material Science