Transient Receptor Potential Canonical (TRPC) Channels as Modulators of Migration and Invasion

Muhammad Yasir Asghar, Kid Törnquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Transient Receptor Potential Canonical (TRPC) Channels as Modulators of Migration and Invasion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap