Transformations and antioxidative activities of lignans and stilbenes at high temperatures

Patrik Runeberg, Dmitry Ryabukhin, Lucas Lagerquist, Jani Rahkila, Patrik Eklund*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transformations and antioxidative activities of lignans and stilbenes at high temperatures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering