Transformation of levoglucosan over H-MCM-22 zeolite and H-MCM-41 mesoporous molecular sieve catalysts

M. Käldström, N. Kumar, T. Heikkilä, M. Tiitta, T. Salmi, D. Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Transformation of levoglucosan over H-MCM-22 zeolite and H-MCM-41 mesoporous molecular sieve catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap