Trädplantering som mitzvah: nya ekologiritualer inom islam

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  16 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Ritualer i islam karaktäriseras av att de är etablerade och ofta normerade i lagtexter. Även om miljödiskursen inom islam inte är lika synlig som i många andra världsreligioner berör klimatkri-sen alla länder oberoende av religion eller kultur. Kan ritualbegreppet inom islam vidgas och kan naturskydd eller delar av naturskyddet tolkas som ritual inom islam? Inom ramen för den norma-tiva läran presenteras de centrala principerna inom islamsk ekoteologi såsom begreppen tawhīd(enhet), mizan(balans) och khalīfa(ställföreträdare) men även orsaker till varför miljöfrågor inte slagit igenom i den muslimska världen. Ritualer som begrepp och innebörd, ritualer i islam och möjligheten att etablera nya ritualer diskuteras ochsom ett exempel på en ny handling är trädplantering i Indonesien på ett bredare plan och i Aceh som ett enskilt exempel. I artikeln förs fram att trädplantering kan sägas fylla många av ritualernas funktioner och handlande: den på-minner om Guds närvaro i vardagen, den uppfyller mitzvah(goda gärningar), har belägg i trad-itionen, motverkar något ont och skrämmande samt möjliggörs genom ett kollektivt handlande. Analysen visar att det kan vara meningsfullt att tolka trädplantering som en ekologisk ritual inom islam.
  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)1-23
  Antal sidor23
  TidskriftUskonnontutkija - Religionsforskaren
  Volym10
  Utgåva1
  StatusPublicerad - 2 juni 2021
  MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

  Nyckelord

  • islam
  • ekologi
  • Ritual
  • trädplantering
  • mitzvah

  Citera det här