Toxic cyanobacteria and water quality problems-Examples from a eutrophic lake on Åland, South West Finland

Tore Lindholm*, John E. Eriksson, Jussi A.O. Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

77 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Toxic cyanobacteria and water quality problems-Examples from a eutrophic lake on Åland, South West Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar