Towards Scalable Modeling of Biology in Event-B

Usman Sanwal, Thai Son Hoang, Luigia Petre, Ion Petre

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Towards Scalable Modeling of Biology in Event-B”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science