Too small to matter? Physicochemical transformation and toxicity ofengineered nTiO2, nSiO2, nZnO, carbon nanotubes, and nAg

Ashiq Ahamed, Lili Liang, Ming Yang Lee, Johan Bobacka, Grzegorz Lisak

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Too small to matter? Physicochemical transformation and toxicity ofengineered nTiO<sub>2</sub>, nSiO<sub>2</sub>, nZnO, carbon nanotubes, and nAg”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap